Ultiem verwenmoment
in een wellness vakantiehuisje
Ultiem verwenmoment
in een wellness vakantiehuisje
Ultiem verwenmoment
in een wellness vakantiehuisje
Ultiem verwenmoment
in een wellness vakantiehuisje
Ultiem verwenmoment
in een wellness vakantiehuisje

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle website-bezoeken, transacties en overeenkomsten met Wellness vakantiehuisje.nl, Heetveld 1,  8326 BG, Sint Jansklooster.
Versie 19 april 2018.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doelen van gebruik

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Wellness vakantiehuisje.nl in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Wellness vakantiehuisje.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.
Voor het uitvoeren van de overeenkomst maken wij gebruik van software van derden, Reflex software, voor het online maken van boekingen en reserveringen.

Gegevensbeveiliging

Wellness vakantiehuisje.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies die wij gebruiken

Wellness vakantiehuisje.nl maakt gebruik van cookies. Meer over cookies en ons cookiebeleid

 

footer_map